3. prosinac – Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Svake godine 3. prosinca obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Cilj obilježavanja ovoga dana je postizanje jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebno ranjivu populaciju.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2022. godine, u Hrvatskoj živi 624.019 osoba s invaliditetom te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 16,0% ukupnog stanovništva RH.

Obilježavanje ovoga dana od iznimne je važnosti jer promovira razumijevanje pitanja invalidnosti i mobilizaciju podrške dostojanstvu, pravima i blagostanju osoba s invaliditetom. Također, nastoji se povećati svijest o prednostima koji se mogu dobiti iz integracije osoba s invaliditetom u svim aspektima života. 

Gradsko društvo Crvenog križa Županja tijekom cijele godine promiče i zagovara prava osoba s invaliditetom, provodi organizirano pružanje usluga cjelodnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim oštećenjem i/ili odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjem kroz usluge prijevoza, smještaja, boravka, prehrane i njege, brige o zdravlju, radne terapije, socijalne rehabilitacije i usluge provođenja slobodnog vremena za 40 osoba.

GDCK Županja će, u suradnji s Društvom za pomoć osobama s invaliditetom „Golubovi“ Županja, 05. prosinca 2022. godine obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom prigodnim programom u Pastoralnom centru (Veliki kraj 47) u Županji s početkom u 17 sati.