Završena prva podjela paketa hrane u sklopu FEAD projekta

Gradsko društvo Crvenog križa Županja (u daljnjem tekstu: GDCK Županja), zajedno s još 7 partnerskih društava Crvenog križa izvršilo je prvu podjelu paketa hrane za potrebe krajnjih korisnika humanitarne pomoći.

Paketi hrane kupljeni su bespovratnim sredstvima u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020., a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) dodijeljenih temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020. sklopljenog između GDCK Županja i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 10. studenog 2020.

GDCK Županja provodi projekt na području tri (3) županije i to:  Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, u suradnji s osam partnerskih društava Crvenog križa: Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Gradsko društvo Crvenog križa Novska i Hrvatski Crveni križ.

Primatelji paketa hrane i osnovne materijalne pomoći su:
1) samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb;
2) osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno, do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
3) samohrani roditelji s ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.062,51 kn);
4) obitelji s tri (3) ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kn te iznimno,
5) samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Ukupno je u sklopu prve podjele paketa hrane podijeljeno 8.592 paketa hrane, od čega 6.724 paketa za odrasle i starije maloljetnike i 1.868 paketa za djecu od 0-14 godina.

Druga podjela paketa hrane izvršit će se tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2021. godine, a o točnim terminima isporuke korisnici će biti na vrijeme obavješteni.


Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).