FEAD III – održana dvodnevna edukacija o upravljanju i financijskom vođenju projekata financiranih iz EU fondova

U sklopu projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ održana je dvodnevna edukacija o upravljanju i financijskom vođenju projekata financiranih iz EU fondova (u daljnjem tekstu edukacija).

Edukacija je održana 24. i 25. svibnja 2021. godine u Biološko-edukacijskom centru Virovi (Otočki virovi, ustanova Virovi) sa sjedištem na adresi Trg kralja Tomislava 6a. Prvoga dana edukacija je započela 24. svibnja 2021. godine u 10,00 sati, a završila je 25. svibnja 2021. godine u 16,30.

Sudjelovalo je ukupno 20 djelatnika prijavitelja projekta, GDCK Županja i partnerskih organizacija: GDCK Vinkovci, GDCK Vukovar, GDCK Ilok, GDCK Slavonski Brod, GDCK Nova Gradiška i GDCK Novska.

Predavanja je održala gđa Anna Maria Radić, djelatnica Hrvatskog Crvenog križa; pomoćnica Izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa te voditeljica Službe za EU i druge projekte, a na samom početku edukacije, pozdravne govore održali su Marija Dugalić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja te Mato Karalić, predsjednik društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije.


Anna Maria Radić, voditeljica Službe za EU i druge projekte, Hrvatski Crveni križ        Marija Dugalić, ravnateljica GDCK Županja i Mato Karalić, predsjednik DCKVSŽ

Sukladno programu edukacije obrađene su sljedeće teme:

 • Planiranje provedbe projekta i pojedinih projektnih aktivnosti
 • Ključne obveze iz Ugovora
 • Početak provedbe i prve obveze – plan ZNS-ova i plan nabave
 • Upravljanje projektnim aktivnostima  - projektni tim
 • Prihvatljivost troškova – direktni i indirektni troškovi projekta
 • Financijsko planiranje - plan trošenja sredstava proračuna projekta i planiranje novčanog toka projektnih sredstava
 • Financijsko upravljanje i praćenje potrošnje
 • Financijsko izvještavanje (privremeno i završno) - zahtjev za nadoknadu sredstava
 • Manje i veće izmjene ugovora o sufinanciranju
 • Dokumentacija o provedbi projekta – osiguravanje revizijskog traga
 • Kontrole i revizije projektnih troškova
 • Osnovne informacije o nabavama u EU projektima
 • Društva Crvenog križa – obveznici ZJN ili NOJN
 • Pregled osnovnih pravila i postupaka nabave
 • Plan nabave
 • Najčešće pogreške u provedbi postupaka nabave i provedbi ugovora s gospodarskim subjektima 

Nakon obrađenih gore navedenih tema uslijedili su završna rasprava i zaključak.
Edukacija je održana uz pridržavanje svih epidemioloških mjera za sprječavanje širenja zaraze koronavirusa uz mjerenje temperature sudionicima prilikom dolaska.

Zahvaljujemo gđi Anna Mariji Radić na sudjelovanju u organizaciji edukacije te predavanju na temu upravljanja i financijskom vođenju projekata financiranih iz EU fondova koja za društva Crvenog križa ima iznimno veliku važnost za jačanje kapaciteta te kao podrška u provedbi trenutnih projekata financiranih iz EU fondova, ali i provedbu projekata u budućnosti.


Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).