Odbor

ODBOR

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje rješava pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Odbor Gradskog društva Crvenog križa Županja broji 9 članova koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine 29.12.2021. godine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Pored predsjednice Terezije Nemetz koja je po funkciji predsjednik Skupštine i Odbora te dva potredsjednika Ivana Džinića i Miroslava Varzića u Odbor GDCK Županja su izabrani: Gordana Tomić, Svjetlana Knežević, Sanja Raonić, Petar Trtolja, Saša Užarević i Stjepan Gašparović.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine provodi:

• odluke i preporuke Skupštine,
• razmatra i usvaja godišnje programe, financijske planove i brine o njihovu izvršenju,
• brine o radu i izvršenju programa rada stalnih i povremenih radnih tijela,
• imenuje i opoziva ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Županja uz prethodnu suglasnost Hrvatskog Crvenog križa,
• predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova,
• donosi odluku o osnivanju i vođenju domova, odmarališta i drugih oblika socijalno-humanitarnih ustanova Gradskog društva Crvenog križa Županja,
• donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u stručnoj službi,
• rješava i druga pitanja organizacije i rada.