Odmaralište u Rogoznici

ODMARALIŠTE U ROGOZNICI

Cilj programa je organiziranje odmora i oporavke djece i mladeži, razvijanje mreže volontera, educiranje mladih o programima i aktivnostima CK, kao i organiziranje kampova za darovatelje krvi te osobe sa invaliditetom.
U suradnji sa osnovnim školama provođenje programa Škole u prirodi također je jedan od prioriteta Odmarališta.

U ODMARALIŠTU ORGANIZIRAMO:

o kampove za učenike osnovnih škola, članove pomlatka HCK
o odmor i oporavak za učenike iz socijalno ugroženih obitelji
o odmor i oporavak osoba s posebnim potrebama
o Odmor i oporavak darovatelja krvi i ostalih članova HCK
o Program škole u prirodi za učenike osnovnih škola.

Povijest:

Od 1963. godine Općinski odbor Crvenog križa Županja počeo je provoditi organizirani odmor podmlatka preko ljetnih školskih praznika.Ljetovalo se pod šatorima i u iznajmljenim objektima na Hvaru, Lošinju, Turnju, Orahovici i Duće Glavicama kod Omiša, gdje se Crveni križ najduže i zadržao.Počeci su bili sa 30-50 djece u samo jednoj smjeni, da bi u Duće Glavicama radili cijelu sezonu.

odm1.jpg , odm2.jpg

Orahovica 1966.godine ___________________________________________ Omiš- 1972.godine

1974.godine Općinski odbor Crvenog križa Županja kupuje u Rogoznici obiteljsku kuću koju pretvara u Dječje odmaralište, a 1976. godine i drugu kuću tako da povećava kapacitet na 80-tak djece u jednoj smjeni.
odm3.jpg , odm4.jpg

Pogled na centralni objekt 1974.godine_________________________________ Prva sezona u Rogoznici

U 40 godina postojanja i rada kroz odmaralište Crvenog križa u Rogoznici prošlo je više od 25.000 djece, od čega više od 20 % iz obitelji u stanju socijalno zaštitne potrebe za čije ljetovanje je sredstva osiguralo Gradsko društvo Crvenog križa Županja.

1997. godine Gradsko društvo Crvenog križa Županja dobilo je nagradu Hrvatskog sportskog saveza „Sport za sve“, kao organizacija zaslužna za povođenje obuke plivanja, a čak dva naša člana- voditelja programa škole plivanja dobila su godišnje nagrade za obuku neplivača i to Matej Šokčević i Pejo Nedić.


ODMARALIŠTE DANAS

Odmaralište je u potpunosti obnovljeno u razdoblju od 2001.-2007. godine kada je dobilo novi, moderniji i funkcionalnij izgled.
Odmaralište broji 70 postelja raspoređenih 20 višekretvetnih spavaonica sa ukupno 16 sanitarnih čvorova.
Kuhinja Odmarališta opremljena je prema visokim standardima koji u potpunosti odgovaraju načelima HCCP-a. U kuhinji se dnevno pripremaju 3 obroka (doručak, ručak i večera)
Odmaralište je u neposrednoj blizini plaže, a od centra Rogoznice je udaljeno 5 minuta hoda.

odm5.jpg , odm6.jpg
odm7.jpg , odm8.jpg
odm9.jpg , odm10.jpg
odm11.jpg , odm12.jpg

Naša plaža