Povijest

POVIJEST

Društvo Crvenog križa osnovano je u prvom svjetskom ratu 1914. godine sa željom humanista da posljedice rata, ako ih već ne mogu otkloniti, a ono barem ublaže i pomognu unesrećenima, ranjenima i obiteljima poginulih. S tom plemenitom idejom Crveni križ u Županji osniva i bolnicu Crvenog križa koja je uz pomoć članova Crvenog križa i pučanstva, od 1914. do 1916. godine, liječila i njegovala preko 1.000 ranjenika i bolesnika.

ckhist.JPG

U razdoblju između dva svjetska rata rad Crvenog križa je bio uglavnom karitativnog karaktera a značajnije akcije su obično slijedile nakon teških elementarnih katastrofa. U proljeće 1932. godine Sava je poplavila dio bosanske Posavine, a unesrećenom stanovništvu je prvu organiziranu pomoć pružilo mjesni odbor Crvenog križa Babina Greda. Od ustrojavanja prve organizacije Podmlatka Crvenog križa u Županji (1925.g), podmladak djeluje neprekidno,nekad više, nekad manje uspješno u duhu načela Crvenog križa.

ckhist2.JPG

Tijekom 2. Svjetskog rata županjski Crveni križ se brinuo za protjerane Slovence koji su od 1941.-1945.godine bili u izbjeglištvu u Županji, te organizirao akcije prikupljanja materijalne pomoći i lijekova.
Poslije rata Crveni križ osim osnovne djelatnosti, brige oko pravilne raspodjele hrane i odjeće, od 1950. godine postupno razvija i druge oblike djelatnosti a kojima je krajnji cilj bio podizanje kvalitete života stanovništva. Posebno je važno spomenuti tečajeve za seosku žensku omladinu s ciljem upoznavanja s osnovnim higijenskim navikama, njegom i ishranom dojenčadi i malog djeteta, pružanjem prve pomoći i sprječavanjem širenja zaraznih bolesti. Vrlo važan zadatak preuzima se 1953. godine prikupljanjem krvi i okupljanjem dobrovoljnih darivatelja krvi zajedno sa Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu.

Od 1959. godine Općinski odbor Crvenog križa Županja pokreće aktivnosti organiziranog odmora i oporavka školske djece. Prvih godina u Odmaralištu Kotarskog odbora Crvenog križa Vinkovci u Supetru na Braču, a od 1974. godine u Rogoznici gdje je županjski Crveni križ kupio vlastiti objekt. Danas Odmaralište ima kapacitet 70 ležaja za djecu polaznike ljetnog kampa.

Za vrijeme Domovinskog rata 1991.-1995. prolazi kroz fazu svoje najintenzivnije aktivnosti. Godina 1991. ostati će vidno označena u povijesti kao godina početka ratnih stradavanja i progona stanovništva. Prognane obitelji sa područja općina Vinkovci i Vukovar su novo privremeno ognjište našli su u kućama puka županjske Posavine. Djelatnici Crvenog križa pomognuti sa velikim brojem aktivista-volontera danju i noću vrše prihvat prognanih i njihov smještaj u unaprijed utvrđena domaćinstva.

Godine 1992. na ovo područje dolaze izbjeglice iz bosanske Posavine. Danju i noću stiže po nekoliko tisuća ljudi. Crveni križ uz pomoć aktivista-volontera i naših ljudi velika srca, je nastojao svima prognanim i izbjeglim pomoći i ublažiti patnje.

ckhist3.JPG

Prve izbjeglice iz Bosne dolaze u Županju 17.04.1992.godine.
U to vrijeme Crveni križ vrši prihvat, evidentiranje, smještaj ili otpremanje izbjeglica i prognanika. Uz sve ove obveze provodi i niz drugih aktivnosti kao što su sabirne akcije, dobrovoljno darivanje krvi, osposobljavanje pučanstva za pružanje prve pomoći i spašavanje iz ruševina, osposobljavanje volontera za rad u Službi traženja i drugo. U tim teškim ratnim vremenima i Gradsko društvo Crvenog križa Županja i njegovo članstvo našlo se pred veoma teškim ispitom. Trebalo je osnovna načela Crvenog križa primijeniti u praksi. No vjerujemo da smo ga uspješno položili.

O aktivnostima u Općinskoj organizaciji Crvenog križa Županja u svibnju 1992. godine govore i informacije što ih je tajnik Mirko Sić iznio članovima Odbora: « Brojno stanje prognanika se povećava jer prognanici, u nadi da će se uskoro vratiti kući, žele biti što bliže svoga mjesta. Procjena je da imamo 5138 prognanika i 21.000 izbjeglica ili ukupno 26.138. Svi su smješteni u privatnim praznim kućama ili obiteljima. Za veći broj izbjeglica nemamo mogućnost smještaja jer se i sada u pojedinim kućama nalazi i preko 20 osoba. Humanitarna pomoć dolazi i zalihe su za oko 5 dana. Ulažemo maksimalne napore za osiguranje hrane. Za očekivati je daće se do kraja svibnja ili lipnja vratiti veći dio prognanika na područje općine Vinkovci, dok za izbjegle iz Bosne nema mogućnosti povratka dok traje ratno stanje. Sve izbjeglice nisu evidentirane jer to ovisi o Centru za socijalni rad Županja koji vrši prijave. Služba traženja je maksimalno opterećena jer se dnevno traže informacije za 50-100 osoba. Zbog slabe tehničke opremljenosti rad se odvija u otežanim uvjetima. U našoj organizaciji dežura se još od rata u Republici Sloveniji pa je i to jedan od znatnih napora i za radnike i aktiviste.»

1996. godine Gradsko društvo Crvenog križa Županja pokreće Kuhinju Crvenog križa za socijalno ugrožene osobe koje nisu sposobne same za sebe pripremiti obrok zbog starosti, bolesti ili invalidnosti, a nemaju članova uže obitelji koje bi ih bile dužne uzdržavati ili to iz bilo kojih drugih razloga ne mogu činiti. a iste godine pokrećemo posudionicu bolesničkih pomagala.

1 veljače 2001. godine Gradsko društvo Crvenog križa započelo je sa pružanjem usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama ugovorivši pružanje usluga sa Centrom za socijalnu skrb Županja. Uslugama su obuhvaćene starije i bolesne, socijalno ugrožene osobe bez bližih srodnika koji bi se brinuli za njih ili su ih članovi obitelji napustili.

1. travnja 2012. godine pri Gradskom društvu Crvenog križa Županja pokrenut je rad Dnevnog boravka za skrb o 40 odraslih osoba s mentalnim i intelektualnim oštećenjima.

Katastrofalna poplava koja je 17.svibnja 2014.godine pogodila općine Drenovci, Vrbanja i Gunja postavila je pred Gradsko društvo Crvenog križa Županja velike zadaće. Zahvaljujući pomoći iz cijele Hrvatske ali i inozemstva te uključivanjem velikog broja volontera nastojali smo da pomoć dođe do svake osobe u potrebi. Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli u pružanju pomoći žrtvama poplava.

ckhist4.JPG , ckhist5.JPG