Edukacija za odgovor na katastrofe

U organizaciji Društva Vukovarsko-srijemske županije je u Iloku od 26. do 28. studenog 2021. godine održana Edukacije  za članove Kriznih stožera GDCK Vukovarsko-srijemske županije, članova Stožera CZ jedinica lokalne samouprave- predstavnika društava Crvenog križa kao i  novih članova županijskog interventnog tima za djelovanje u odgovoru na katastrofe.

Na edukaciji su sudjelovali i predstavnici gradskih društava Crvenog križa Županja, Vinkovci, Vukovar i Ilok.

Pod nazivom „Sustav civilne zaštite i uloga Hrvatskog Crvenog križa u sustavu civilne zaštite“, edukacija je obuhvaćala ustroj sustava civilne zaštite, uloga i zadaće Hrvatskog Crvenog križa kao temeljne operativne snage sustava civilne zaštite, modul A prve pomoći, znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njegovim načelima, međunarodnom humanitarnom pravu i Hrvatskom Crvenom križu, Zakonu o volonterstvu, Etičkom kodeksu volontera i Etičkom kodeksu Hrvatskog Crvenog križa.

Edukaciju je otvorio dr. Mato Karalić, a predavači su bili Tomislav Dujmić i Mario Tarle iz Službe civilne zaštite Vukovar, predavačica prve pomoći u GDCK Ilok dr. Blaženka Rašić Roso, ravnateljica DCK VSŽ Marija Dugalić i ravnatelj GDCK Vinkovci Branko Tomić.

Sudionici edukacije su se u slobodno vrijeme upoznali s kulturno-povijesnim znamenitostima grada Iloka.