U okviru FEAD projekta održana edukacija za edukatore o zdravom načinu života i pravilnoj prehrani

U okviru projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ i elementa MD1 (materijalna deprivacija tipa 1 – hrana), provedena je popratna mjera edukacije za edukatore na temu „Zdrav način života i pravilna prehrana“. Edukacija je održana 15. ožujka 2023. godine u restoranu Sava u Županji.

Na edukaciji je sudjelovalo 20 djelatnika i volontera nositelja projekta i partnerskih organizacija; Gradska društva Crvenog križa Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Novska i Hrvatska Kostajnica. Osim njih, na edukaciji su sudjelovali i predsjednica GDCK Županja gđa Terezija Nemetz i predsjednik društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije gosp. Mato Karalić.

Edukaciju je održala gđa Tamara Popović, magistra nutricionizma, zdravstvena i makrobiotička savjetnica.

  

Edukacija je započela registracijom sudionika, a uvodne pozdrave održali su ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja Marija Dugalić, predsjednik Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije dr. Mato Karalić te predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Županja Terezija Nemetz.

Tema „Zdrav način života i pravilna prehrana“ obuhvaćala je pojmove vezane za zdrav način života, aspekte ljudskog života i njihov utjecaj na zdravlje pojedinca, zatim osnove kvalitetne prehrane koji uključuju utjecaj prehrane na zdravlje, vitalnu energiju hrane, kvalitetne namirnice na tanjuru, raznolikost u odabiru, pripremi i tehnikama kuhanja namirnica te teorije o važnosti sezonske, lokalne i organski uzgojene hrane. Na koncu edukacije sudionici su radili vježbu sastavljanja jelovnika s obzirom na zdravstvena stanja i financijsku situaciju. Nakon odrađene vježbe provedena je usmena evaluacija edukacije na kojoj su sudionici izrazili zadovoljstvo predavačem, atmosferom te novim stečenim znanjima.

 

Svaka partnerska organizacija će u narodnom razdoblju provesti po dvije radionice sa po 20 korisnika. Rezultat ove popratne mjere biti će 320 educiranih krajnjih korisnika o zdravom načinu života i pravilnoj prehrani.

Događaj je medijski popraćen od strane Hrvatskog radija Županja na čemu im zahvaljujemo!

 

 


Više o projektu pročitajte ovdje: http://crvenikrizzupanja.hr/fead-IV

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19. 
Sadržaj članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Županja.