U okviru FEAD projekta i elementa Tehnička pomoć održana edukacija za djelatnike i volontere GDCK vezana za nacionalne propise povezane s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći, kao i obveze stalnih prikupljatelja te posrednika u radu s hranom

U okviru projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ i elementa TP – Tehnička pomoć, održana je dvodnevna edukacije za djelatnike i volontere nositelja projekta i partnerskih organizacija na temu „Upoznavanje s nacionalnim propisima povezanim s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći. Obveze stalnih prikupljatelja kao i obveze posrednika u radu s hranom.“.

Edukacija je održana 27. i 28. travnja 2023. godine u Hotelu Tomislavov dom na Sljemenu u Zagrebu, a održala ju je Anna-Maria Radić, voditeljica Službe za EU i druge projekte Hrvatskog Crvenog križa.

Na edukaciji je sudjelovalo 20 djelatnika i volontera nositelja projekta i partnerskih organizacija: Gradska društva Crvenog križa Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok, Slavonski Brod, Nova Gradiška i Novska.

  

Edukacija je započela registracijom sudionika, a uvodne pozdrave održali su ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja Marija Dugalić i Anna-Maria Radić, voditeljica Službe za EU i druge projekte Hrvatskog Crvenog križa.

Prvi dan edukacije obuhvaćao je teme vezane za nacionalne propise povezane s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći koji uključuju osnovne pojmove u Zakonu o humanitarnoj pomoći, načini prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, obveze stalnog prikupljača humanitarne pomoći, humanitarne akcije te Zakon o Hrvatskom Crvenom križu. Nadalje, prvoga dana edukacije obuhvaćena je i tema sustava doniranja hrane – institucionalni okvir koji je uključivao teme vezane za Zakon o poljoprivredi, Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje, strateški dokumenti: smjernice EU o doniranju hrane, RH Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane za razdoblje 2019. – 2022. (2019.) te Studija o izvedivosti banke hrane.

Drugi dan edukacije obuhvaćao je teme posrednika u radu s hranom uključujući teme kako postati posrednik u lancu doniranja hrane, obveze posrednika u radu s hranom, registar posrednika u radu s hranom te društva CK kao posrednici u radu s hranom. Nakon pauze za kavu obrađena je tema vezana za sigurnost hrane namijenjene doniranju uključujući odgovornost za doniranu hranu te smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja. Nadalje, drugoga dana obuhvaćene su teme vezane za IT sustav za doniranje hrane (e-DONIRANJE), odnosno Banka hrane, kao i programi potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i banci hrane kroz koje su sudionici upoznati s aktualnim projektima i natječajima za potpore.

Tijekom edukacije, sudionici su aktivno sudjelovali u raspravama o navedenim temama te su postavljali pitanja. Ravnateljica GDCK Županja i ravnatelji partnerskih organizacija iznosili su stavove društava CK, kao i aktualne izazove u pogledu provedbe aktivnosti vezanih uz prikupljanje i podjelu donirane hrane i drugih materijalnih sredstava.

Na koncu su uslijedili zaključni osvrti na proteklu edukaciju te je provedena usmena evaluacija edukacije. Sudionici su zadovoljni provedenom edukacijom.

 

 


Više o projektu pročitajte ovdje: http://crvenikrizzupanja.hr/fead-IV

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19. 

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Županja.