Humanitarna pomoć

HUMANITARNA POMOĆ

GDCK Županja sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći (NN 128/10) pruža humanitarnu pomoć na području grada Županja i pripadajućih 8 općina.
Pomoć se pruža:

• socijalno-ugroženim osobama prema posebnim propisima;
• žrtvama prirodnih i drugih katastrofa;
• osobama čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva;
• iznimno i u hitnim slučajevima korisnicima koji se nađu u teškoj materijalnoj situaciji, a koji ne ostvaruju ili su u očekivanju rješenja u nadležnim institucijama

Humanitarna djelatnost usmjerena je na prikupljanje materijalnih i financijskih dobara namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama s ciljem podmirivanja osnovnih životnih potreba, pri čemu se misli na poboljšanje kvalitete života, zdravlja, smještaja stanovanja, prehrane, uvjeta školovanja i drugu pomoć koja se po svojoj naravi može smatrati humanitarnom.

U prijemu i raspodjeli humanitarne pomoći djelatnicima GDCK Županja pomažu članovi odbora mjesnih i općinskih društava i volonteri koji provode akcije podjele pomoći korisnicima direktno u njihove domove.
Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojima se prikuplja pomoć osobama u potrebi, kao i žrtvama katastrofa i izvanrednih situacija.
Jedna od najvećih akcija koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1973. godine je sabirna akcija „Solidarnost na djelu“. Tradicionalno je u listopadu provode sva društva Hrvatskog Crvenog križa, pa tako i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak. U akciji se prikupljaju odjeća, obuća, hrana, novac i druga materijalna dobra koja se potom dijele osobama u potrebi na svome području, a prema mogućnostima solidarno se pomaže i drugim društvima Crvenog križa.