"Ljetna škola životnih vještina“ – projekt razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama

Gradsko društvo Crvenog križa Županja je 01. svibnja 2020. godine započelo s provedbom projekta „Ljetna škola životnih vještina“ financiranog od strane Europske komisije unutar programa Erasmus+. Projekt „Ljetna škola životnih vještina“ projekt je razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, a koji je namijenjen mladima s manje mogućnosti u dobi od 18 do 29 godina. U projektu sudjeluju sudionici iz Gradskog društva Crvenog križa Županja, sudionici iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom ''Vuk Karadžić'' Sombor te sudionici iz Crvenog krsta/križa Brčko distrikta. Projekt završava 31. listopada 2021. godine, a projektne aktivnosti provodit će se u Odmaralištu GDCK-a u Rogoznici u trajanju od 08.  do 17. kolovoza 2021. godine. U projekt je uključeno 48 sudionika, po 16 iz svake zemlje, od čega se u svakoj grupi nalazi po 2 voditelja, 2 osobe u pratnji i 12 mladih sudionika. Također će na razini cijele grupe djelovati i zdravstveni voditelj s obzirom na zdravstvene poteškoće sudionika koji su u većem broju osobe s invaliditetom.

Provedbom ovoga projekta želimo potaknuti razvoj životnih vještina mladih s manje mogućnosti. Aktivnim sudjelovanjem u radionicama mladi će biti potaknuti na učenje i razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina, samostalnost i samozastupanje, usvajanje znanja i vještina brige o sebi i vlastitom zdravlju te razvoj emocionalne inteligencije; dobra i loša komunikacija, određivanje, stjecanje i korištenje socijalnih vještina kao što su komunikacije vještine, vještine rješavanja konflikata, stvaranje kvalitetnih odnosa te vještina asertivnosti, samozastupanje i primjena u svakodnevnom životu, razlika između pozitivnog i negativnog zauzimanja za prava, što je važno za zdravlje, dimenzije zdravlja - tjelesno, mentalno, socijalno, emocionalno i duhovno zdravlje, rizici koji najviše ugrožavaju zdravlje, što je to što utječe na zdravlje, prijateljski, obiteljski i partnerski i drugi odnosi te postavljanje pravila i granica u odnosima, obitelj, karakteristike zdrave obitelji, važnost prepoznavanja nefunkcionalnosti u obitelji, odnosno problema u kojima se obitelj može naći, ljubav i prijateljstvo, karakteristike zdrave veze i prijateljstva, seksualnost osoba s invaliditetom, emocije, kako ih razumjeti, što one poručuju i kako nam spašavaju život, snalaženje u vremenu i prostoru te samostalno funkcioniranje u njihovoj lokalnoj zajednici.

Ovim projektom želimo mladima s manje mogućnosti osigurati stjecanje vještina koje će im omogućiti da ostvare svoj puni potencijal u životu i da se ostvare kao punopravni članovi društva.

Mladi će kroz ovaj projekt učiti iskustvom, upoznavati tuđu kulturu, steći nova prijateljstva i na taj način proširiti svoju socijalnu mrežu, ali i poboljšati svoje samopouzdanje. Sudjelovanjem u projektu, sve tri organizacije će imati priliku zauzeti se za prava i mogućnosti svojih članova, a povećat će se i vidljivost i prepoznatljivost njihova rada u lokalnoj zajednici. Ovaj projekt razmjene mladih sukladan je ciljevima i prioritetima Erasmus+ programa jer ima za cilj promicanje jednakosti i inkluzije tako što će omogućiti pristup sudionicima s manje mogućnosti i potaknuti njihovu socijalnu uključenost. Projekt se temelji na vrijednostima EU, odnosno poštivanju ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava mladih s invaliditetom. Ekološka kultura postaje dio naše svakodnevnice te se postepeno nameće kao odgojno-obrazovna orijentacija i kao takva neophodna je kako za formalno tako i neformalno obrazovanje mladih. Vjerujemo kako će ovim projektom upravo važnost razvijanja različitih životnih vještina doći do široke mase mladih ljudi te zauzeti svoje zasluženo mjesto u svim vrstama obrazovanja.


Projekt "Ljetna škola životnih vještina" financiran je sredstvima Europske unije od strane Europske komisije unutra programa Erasmus+.