Natječaji

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Županja, na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću reizbora.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8336351.html