Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu zajedno sa izvješćem neovisnog revizora