Gradsko društvo Crvenog križa sudjelovalo na sajmu EU fondova u Vukovaru, 04.05.2019.

Organizatori sajma Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova su 04.05.2019. od 10:00 h do 14:00 h na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru, educirali i informirali cjelokupnu zainteresiranu javnost o brojnim mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova, predstavili, promovirali i odali priznanja najuspješnijim EU projektima.

GDCK Županja u svom djelovanju provodi više nacionalnih i EU projekata, a izdvojena su tri EU projekta koja su ujedno i predstavljena  na sajmu: 

„Pjesma za sve mlade“ – projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt s ciljem uključivanja mladih u nepovoljnom položaju u dobi od 15 do 25 godina u različite kulturno – umjetničke aktivnosti te na taj način doprinijeti njihovom kreativnom i socijalnom razvoju kroz elemente likovne, književne, filmske i medijske, glazbene i kazališne umjetnosti.

„Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunj „– projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt usmjeren na zapošljavanje 49 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja iz Cerne, Gradišta I Gunje s ciljem osnaživanja i unaprjeđenja njihovog radnog potencijala.

„Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“ FEAD – projekt sufinanciran iz fonda europske pomoći za najpotrebitije čije su projektne aktivnosti usmjerene na ublažavanje najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći(higijenske potrepštine)

Projekte na sajmu EU fondova izlagale su Darija Pušeljić – voditeljica „Programa zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji“, Ivana Kosić – voditeljica projekta „Pjesma za sve mlade“, Tamara Župarić – Aničić – administrator na projektu „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“ FEAD, te ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja Marija Dugalić.

Sajam je bio uvelike posjećen i obogaćen raznovrsnim kulturnim i glazbenim događajima koje su pridonijeli predstavljanju EU projekata.