Završena treća i četvrta podjela paketa hrane

GDCK Županja provodi projekt na području tri (3) županije i to:  Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, u suradnji s devet (9) partnerskih društava Crvenog križa: Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Općinsko društvo Crvenog križa Dvor, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Gradsko društvo Crvenog križa Novska i Hrvatski Crveni križ.

 

 

Primatelji paketa hrane i osnovne materijalne pomoći su:

1) samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđen

 

o pravo rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb;

2) osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno, do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;

3) samohrani roditelji s ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (3.276,00 kn);

4) obitelji s tri (3) ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.025,00 kn te iznimno,

5) samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

 

Ukupno je u sklopu treće i dodatne četvrte podjele paketa hrane krajnjim korisnicima podijeljeno 19.473 paketa hrane. Time je završena podjela paketa hrane u sklopu projekt

 

a „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“.