NABAVA PAKETA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ – FEAD, ponovljeni postupak

NABAVA PAKETA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ – FEAD, ponovljeni postupak

 

Naručitelj je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH poslao na objavu postupak javne nabave: Nabava paketa higijenskih potrepština za korisnike programa „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ - FEAD,  Evidencijski br. nabave: 1-21 JN.

 

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu svu dokumentaciju preuzeti pristupom u Elektronički oglasnik javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.