OGLAS ZA POSAO - Radni terapeut/radna terapeutkinja

Gradsko društvo Crvenog križa Županja zapošljava radnog terapeuta/radnu terapeutkinju za rad u Cjelodnevnom boravku.

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
NAKNADA ZA PRIJEVOZ: s naknadom
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno
RAZINA OBRAZOVANJA: VŠS, stručni studij radne terapije, položen stručni ispit
RADNO ISKUSTVO: 1 godina na istim ili sličnim poslovima, rad s korisnicima s intelektualnim i mentalnim oštećenjem; poznavanje rada na računalu; položen vozački ispit B kategorije, probni rad 6 mjeseci
 

Opis poslova:
-           izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada,
-           izrada individualnog plana i evaluacija plana,
-           procjena aktivnosti svakodnevnog života
-           individualni i grupni rad
-           vođenje dnevne dokumentacije,
-           provođenje postupka u svrhu razvijanja sposobnosti za uključivanje korisnika u svakodnevne aktivnosti
-           aktivnosti svakodnevnog života – samozbrinjavanje, produktivnosti i slobodno vrijeme, razonoda, odmor
-           pripremu prostora i poticaja
-           suradnju i savjetodavni rad s obitelji
-           suradnja s drugim stručnjacima
-           vođenje evidencije i dokumentacije
-           suradnja s Centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama
-           stručno usavršavanje
-           sudjelovanje u radu stručnog tima i ostalih tijela GDCK Županja, poticanje i organiziranje rada sa srodnim institucijama, vjerskim zajednicama, lokalnom i područnom samoupravom i civilnom inicijativom (udrugama)
-           organiziranje zabava i proslava
-           organiziranje i provođenje kulturno zabavnih potreba korisnika
-           organiziranje izložbi radova korisnika
-           davanje inicijative za poboljšanje uvjeta rada korisnika
-           praćenje rada i napretka svih korisnika
-           dežurstvo i smjenski rad po potrebi
-           obavljanje drugih poslova po nalogu poslodavca
 
Kandidati trebaju priložiti:

  1. Životopis
  2. Preslika osobne iskaznice
  3. Ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  4. Obrazovanje- diplomski sveučilišni
  5. Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda

 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prijave na Oglas dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog društva Crvenog križa Županja, a najkasnije do 05. veljače 2021. godine, PREPORUČENO poštom ili osobno na adresu:
 
Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križ Županja
dr. Franje Račkog 30 b
32270 Županja
 
s naznakom "Prijava na oglas – radni terapeut“
 
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Gradskom društvu Crvenog križa Županja ili na broj telefona 032/831-607.

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=111112845