Projekt "Don't dream it - be it"

Projekt "Don't dream it - be it"

Projekt "Don't dream it - be it" zajednički je projekt mladih iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Rezultat je prošlogodišnje uspješne razmjene mladih iz ovih triju zemalja pod nazivom „Connect“, tijekom koje je uspostavljena kvalitetna suradnja Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Županja s organizacijama YMCA Srbija iz Bačkog Petrovca, te PRONI iz Brčkog. Mladi iz triju zemalja zajednički su osmislili temu i sadržaj razmjene, a s ciljem podizanja kvalitete života mladih, posebice mladih s manje mogućnosti. Želja nam je osnažiti mlade kako bi bolje raspolagali resursima u svojim zajednicama, te ih iskoristili za izgradnju vlastite budućnosti i kvalitetnijeg života, pružajući im mogućnost stjecanja dodatnih vještina i znanja na informalan, zabavan način.
Projekt financira Europska Komisija posredstvom Agencije za mobilnost i programe EU unutar programa Erasmus+.

Glavna tema projekta: zdravi stilovi života mladih

Osnovni cilj projekta: povećanje kvalitete života mladih, posebice mladih s manje mogućnosti

Specifični ciljevi:

1. stjecanje vještina i znanja u području zdravih stilova života (prehrana, tjelovježba, odgovorno spolno ponašanje, nenasilna komunikacija)
2. doprinos u razvoju odgovornosti mladih prema zdravlju
3. doprinos u razvoju prosocijalnih stavova i vrijednosti u mladih, samopoštovanja i samopouzdanja
4. osvještavanje problema ovisnosti kod mladih
5. međukulturalno učenje i širenje socijalne mreže i mreže međusobne potpore među mladima

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2015. – 01.11.2015.
Razdoblje provedbe razmjene: 17.-26.08.2015.
Mjesto provedbe aktivnosti: Odmaralište Crvenog križa Županja u Rogoznici
O sudionicima: U projektu će sudjelovati ukupno 30 mladih sudionika (plus 6 voditelja) i to:

• 10 iz Hrvatske + 2 voditelja
• 10 iz Srbije + 2 voditelja
• 10 iz Bosne i Hercegovine + 2 voditelja

SVRHA PROJEKTA:
Osnaživanjem mladih za usvajanje zdravih stilova života doprinosi se povećanju kvalitete njihova života. Usvajanjem znanja i vještina o zdravlju, prevenciji ovisnosti, reproduktivnom zdravlju, kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, nenasilnoj komunikaciji, volontiranju kao važnom odabiru za mentalno zdravlje, sudionici postaju kompetentniji, sposobniji i spremniji živitjeti zdravije i kvalitetnije, ali i potaknuti ljude oko sebe da urade isto.
Kroz neformalnu i informalnu edukaciju mladi imaju priliku učiti na zanimljiv, kreativan i moderan pristup obogaćen brojnim primjerima te vlastitim iskustvom, čime jačaju svoje životne vještine poput donošenja odluka, rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i komunikacijskih vještina.

Želimo mladima proširiti njihove vidike, pružiti im mogućnost stjecanja novih iskustava i vještina, te ih povezati s drugim mladima, kako bi si izgradili mrežu društvene potpore i bili jedni drugima oslonac. Vjerujemo kako će im sudjelovanje u projektu uvelike pomoći u razvijanju zdravih stilova života, tolerancije prema različitostima, potaknuti učenje o drugim kulturama.

Vjerujemo kako je jedan od najboljih načina za društveno uključivanje, osnaživanje osjećaja zadovoljstva sobom i korisnosti, te stjecanje važnih vještina upravo volontiranje, koje želimo potaknuti u projektu, a koje ćemo promicati u našim zajednicama i nakon što projekt završi. U ovom projektu radit ćemo na promicanju pozitivnog i poticajnog volonterskog okruženja, kao i na jačanju svijesti o vrijednosti i važnosti volonterskog rada, kao jedne od vrijednosti Europske Unije.