Civilna zaštita

Pokazna terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite - "Cerna 2024"

Dana 29. svibnja 2024. godine u Cerni je na temelju Odluke načelnika Općine Josipa Štoreka u koordinaciji sa Službom civilne zaštite Vukovar održana lokalna pokazna terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite pod nazivom "Cerna 2024".

 

13. listopada - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

U cilju podizanja svijesti i jačanja otpornosti 13. listopada se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, koji je ove godine posvećen sustavima ranog upozoravanja. 13. listopada 2022. godine u Gradištu je provedena terenska vježba sustava civilne zaštite "Osnovna škola Gradište 2022"Kao operativna snaga sustava civilne zaštite, Gradsko društvo Crvenog križa Županja sudjelovalo je na terenskoj vježbi zaštite i spašavanja učenika i nastavnog osoblja iz školske zgrade zahvaćene požarom te aktiviranje i mobilizacija domicilne vatrogasne postrojbe te drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite sa županijske razine.