terenska pokazna vježba

Pokazna terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite - "Cerna 2024"

Dana 29. svibnja 2024. godine u Cerni je na temelju Odluke načelnika Općine Josipa Štoreka u koordinaciji sa Službom civilne zaštite Vukovar održana lokalna pokazna terenska vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite pod nazivom "Cerna 2024".