13. listopada - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

U cilju podizanja svijesti i jačanja otpornosti 13. listopada se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, koji je ove godine posvećen sustavima ranog upozoravanja.

13. listopada 2022. godine u Gradištu je provedena terenska vježba sustava civilne zaštite "Osnovna škola Gradište 2022". Kao operativna snaga sustava civilne zaštite, Gradsko društvo Crvenog križa Županja sudjelovalo je na terenskoj vježbi zaštite i spašavanja učenika i nastavnog osoblja iz školske zgrade zahvaćene požarom te aktiviranje i mobilizacija domicilne vatrogasne postrojbe te drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite sa županijske razine.

 

 

U vježbi su sudjelovale sljedeći sudionici:

 • OŠ Gradište,
 • ŽC 112 Vukovar,
 • DVD Gradište
 • OKC PU i Postaja granične policije Županja,
 • GDCK Županja i
 • ZzHMP Vukovarsko-srijemske županije.

Ciljevi vježbe su:

 • provjera Plana evakuacije i spašavanje djelatnika i učenika osnovne škole,
 • provjera osposobljavanosti djelatnika i učenika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija,
 • provjera osposobljenosti djelatnika škole za početno gašenje požara,
 • provjera osposobljenosti pripadnika DVD Gradište za gašenje požara, pronalazak i spašavanje ozlijeđenih,
 • provjera rada koordinatora na lokaciji,
 • provjera osposobljenosti djelatnika i volontera Gradskog društva Crvenog križa Županja u pružanju prve pomoći i zbrinjavanju većeg broja stradalih osoba.

Terenska vježba izvodila se u zgradi i izvan zgrade prema školskom igralištu OŠ Gradište.

Operativni dio vježbe sastojao se od pet radnih točaka:

 1. Evakuacija učenika i djelatnika škole,
 2. Gašenje i sanacija požara,
 3. Spašavanje ozlijeđenih i zarobljenih osoba u školi,
 4. Trijaža ozlijeđenih i pružanje prve pomoći i
 5. Gašenje početnog požara od strane djelatnika škole.

Gradsko društvo Crvenog križa Županja kao operativna snaga sustava civilne zaštite pripremala je ljudstvo i opremu, provodila je trijažu ozlijeđenih, zbrinjavanje evakuirane,  pružanje prve pomoći ozlijeđenima što je uključivalo ABC postupak s onesviještenom osobom, masaža srca, saniranje ozljeda, evidencija osoba i dr.

Terenska vježba sustava civilne zaštite „Osnovna škola Gradište 2022“ pokazala je spremnost, uvježbanost te koordinaciju aktivnosti sudionika vježbe.