Završena provedba projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“

07. lipnja 2022. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.

Nakon uspješno provedenog projekta FEAD 2020./2021. pod nazivom „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“, Gradsko društvo Crvenog križa Županja i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sklopili su dana 07. lipnja 2022. godine Ugovor za projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ (u daljnjem tekstu: Ugovor), u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020., a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA I PODRUČJE PROVEDBE

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.119.997,49 kn (546.817,64 €), a razdoblje provedbe projekta je godina dana od dana sklapanja Ugovora. S obzirom na to da je tijekom provedbe projekta aktivirana privremena obustava projektnih aktivnosti u trajanju od mjesec dana, projekt je završio 07. srpnja 2023. godine.

Projekt se provodio na području tri županije: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, iz kojih dolazi sedam (7) partnerskih organizacija: Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica te Gradsko društvo Crvenog križa Novska.

Aktivnosti na projektu započele su potpisivanjem Ugovora o radu sa djelatnicima na projektu i slanjem obavijesti partnerskim organizacijama o sklapanju Ugovora sa Ministarstvom.

 

PAKETI HRANE I HIGIJENE DIJELJENI SU SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA

Potencijalni primatelji paketa hrane i higijenskih potrepština, odnosno ciljne skupine bile su:

  1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
  2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
  3. samohrani roditelji  ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.250,00 kn);
  4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 7.052,00 kn,
  5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

 

CILJEVI PROJEKTA

Provedbom ovog projekta, ostvareni se sljedeći specifični ciljevi:

  • ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života,
  • smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja,
  • unaprjeđuje se sustav prikupljanja donacija hrane.

Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI USMJERENE SU NA UBLAŽAVANJE NAJGORIH OBLIKA SIROMAŠTVA, PRUŽANJEM NEFINANCIJSKE POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBA I TO HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI

PROJEKTNI ELEMENT: MD1

U okviru projektnog elementa MD1 (hrana) za predviđenih 8.920 korisnika kupljeno je ukupno 24.156 paketa hrane koji su podijeljeni korisnicima kroz dvije cjelovite podjele, jednu djelomičnu te jednu dodatnu djelomičnu podjelu na području provedbe projekta.

   

Popratne mjere

U okviru projektnog elementa MD1 provedene su dvije popratne mjere.

Popratna mjera 1 bila je Podizanje svijesti korisnika o zdravom načinu života i pravilnoj prehrani. 15. ožujka 2023. godine u Županji održana je edukacija za edukatore na kojoj je sudjelovalo 20 djelatnika i volontera nositelja projekta i partnerskih organizacija: Gradska društva Crvenog križa Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok, Slavonski Brod, Nova Gradiška, Novska i Hrvatska Kostajnica. Edukaciju je održala gđa Tamara Popović, magistra nutricionizma, zdravstvena i makrobiotička savjetnica. Do kraja provedbe projekta djelatnici i volonteri nositelja projekta i partnerskih organizacija održali su po dvije radionice sa po minimalno 20 krajnjih korisnika. Rezultat ove popratne mjere su 322 educirana krajnja korisnika o zdravom načinu života i pravilnoj prehrani.

 

Edukacija edukatora

 

Edukacije krajnjih korisnika

 

Popratna mjera 2 bila je Uzgoj povrća na balkonu koja je usmjerena na edukaciju 30 korisnika o uzgoju povrća na balkonu nakon koje su korisnici stekli nova znanja i osposobljeni su za samostalan uzgoj povrća radi izbjegavanja kupnje istih te kako bi osigurali uštedu u kućnom budžetu, što je ujedno i direktni rezultat popratne mjere. U razdoblju od 3. do 5. svibnja 2023. godine održane su tri radionice za sveukupno 30 krajnjih korisnika s područja Županje,  Vinkovaca i Slavonskog Broda. Na radionicama su sudionici sadili rajčicu, papriku, patlidžan, krastavce, zelenu salatu i tikvice te sijali crveni luk, kopar, špinat, blitvu, mrkvu, peršin i mahune. Tijekom sadnje i sjetve usvojili su i teoretska znanja o navedenim vrstama povrća; kako pripremiti posude, kako se što sadi odnosno sije, kako njegovati, kada se bere i kako se skladišti te kako se upotrebljava određena vrsta povrća ili začina. Korisnicima je osiguran sav materijal za rad. Radionice je sva tri dana vodila Manda Đurić, dip.ing. poljoprivrede.

U okviru ove popratne mjere izrađen je i u 2.000 primjeraka tiskan Priručnik za uzgoj povrća i začinskog bilja na balkonu ili terasi koji je podijeljen korisnicima, a dostupan je u digitalnom obliku na ovoj poveznici.

  

Donacije hrane – prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donacija te s time direktno povezane aktivnosti podizanja svijesti

Donacijama su se planirale osigurati što je moguće više hrane prikupljene putem donacija, što uključuje svježe namirnice i drugu robu ograničenog roka trajanja i robu pred istek roka koju doniraju proizvođači i trgovački lanci, a čime bi se nadopunila hrana kupljena iz projekta.

Koordinatorica za organizaciju podjele i prikupljanje donirane hrane i provođenje donacijskih kampanja je kontinuirano tijekom trajanja projekta provodila je kampanje podizanja svijesti građana u pogledu doniranja hrane. Provedene su dvije velike Facebook kampanje putem Facebook oglasa koji su prikazivani korisnicima Facebook-a i Instagrama na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije. Prva kampanja je bila usmjerena primarnim proizvođačima hrane, dok je druga bila usmjerena prema građanima. U sklopu druge kampanje, provedena je i kampanja podizanja svijesti učenika osnovnih i srednjih škola na području provedbe projekta. U tu svrhu su izrađeni i tiskani prigodni plakati s osnovnim informacijama o doniranju hrane, a isti su postavljeni u hodnicima škola gdje je najveća cirkulacija učenika.

  

PROJEKTNI ELEMENT: MD2

U okviru projektnog elementa MD2 (higijena) za predviđenih 8.555 korisnika kupljeno je ukupno 12.845 paketa hrane koji su podijeljeni korisnicima kroz jednu cjelovitu i jednu dodatnu djelomičnu podjelu.

  

Popratne mjere

U okviru projektnog elementa MD2 provedena je popratna mjera Podizanje svijesti građana o održavanju higijene kućanstva vezano za održavanje zdravlja i prevenciju zaraznih bolesti s naglaskom na COVID-19. 26. svibnja 2023. godine u Županji, gđa Janja Stojanović, mag.med.techn, održala je edukaciju za edukatore na kojoj je sudjelovalo 20 djelatnika nositelja projekta i partnerskih organizacija: Gradska društva Crvenog križa Županja, Vinkovci, Vukovar, Ilok, Slavonski Brod i Nova Gradiška. Do kraja provedbe projekta djelatnici i volonteri nositelja projekta i partnerskih organizacija održali su po dvije radionice sa po minimalno 20 krajnjih korisnika. Rezultat ove popratne mjere je 338 educiranih krajnjih korisnika o zdravom načinu života i pravilnoj prehrani.

   

PROJEKTNI ELEMENT: TEHNIČKA POMOĆ

Aktivnosti tehničke pomoći vezano uz MD1: održane su dvije edukacije djelatnika i volontera partnerskih organizacija u svrhu daljnjeg jačanja kapaciteta – 1) Upoznavanje s nacionalnim propisima povezanim s prikupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i Obveze stalnih prikupljatelja kao i obveze posrednika u radu s hranom te 2) Podjela humanitarne pomoći u uvjetima COVID krize i Obveze društava CK kao pružatelja socijalnih usluga i stalnih prikupljatelja te posrednika u radu s hranom.

 

Edukacije djelatnika i volontera  u Hotelu Tomislavov dom na Sljemenu, Zagreb (1) i Ranču Ramarin u Garčinu (2)

U okviru ovog elementa, a vezano za MD1 (hrana) nabavljene su i skladišne vage za prijavitelja i partnerske organizacije radi lakše distribucije paketa hrane i hrane prikupljene putem donacija. Također je nabavljeno i 10 samostojećih beskontaktnih stalaka za dezinfekcijsko sredstvo te zaštitna radna odjeća, jednokratne zaštitne rukavice, zaštitne maske za lice i dezinfekcijska sredstva.

Aktivnosti tehničke pomoći vezano uz MD2: osigurano je sudjelovanje dvoje djelatnika prijavitelja s već postojećim certifikatom iz područja javne nabave u programu usavršavanja u području javne nabave. Nabavljena su i 2 tableta za prijavitelja projekta za rad na skladištu i potrebu skeniranja razne dokumentacije vezane za provedbu projektnih aktivnosti te za lakšu distribuciju osnovne materijalne pomoći i lakšeg praćenja podjele paketa krajnjim korisnicima. Osim toga, nabavljeno je i 10 zidnih beskontaktnih toplomjera za prijavitelja i partnerske organizacije radi provođenja nužnih epidemioloških mjera.

 


Projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“ je sufinancirala Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Županja.