Završna konferencija projekta “Zajedno sretni u starosti“

U petak, 15. srpnja 2022. godine održana je Završna  konferencija projekta “Zajedno sretni u starosti“ UP.02.2.2.06.0303 kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 1.499,990kn.  Na konferenciji je sudjelovalo 35 osoba uključujući  predstavnike Gradskog društva Crvenog križa Županja i projektne partnere: Grad Županju, Udruga matice umirovljenika Županja, Dom za starije i nemoćne osobe SVJETLOST i Zdravstvena ustanova za njegu u kući LJUBICA.

  

Projektni rezultati nakon završetka projekta su:

- uspostavljene/unaprijeđene 4 socijalne usluge,
- unaprijeđena znanja stručnjaka za pružanje socijalnih usluga,
- nabavljena oprema za posudionicu bolničkih kreveta i pomagala za starije osobe,
- osigurana prijevozna sredstva za pristupačnost i provedbu socijalnih usluga, uključujući i prilagođeno vozilo za teže pokretne osobe i osobe s invaliditetom.

Ukupno  440 osoba starijih od 54 godine uključene su u projekt, gdje je 178 osoba koristilo usluge prijevoza, a 26 volontera je bilo uključeno u pružanje socijalne usluge - prijevoz starijih osoba.

Posudionicu kreveta i pomagala  je koristilo 170 osoba. Osim kreveta korištene su i ograde za krevete, madraci, invalidska kolica, hodalice, sklopive hodalice, štake, antidekubitalni madraci. Socijalna usluga posudionica bolničkih kreveta i pomagala pružena je u Županji, Bošnjacima, Posavskim Podgajcima, Rajevom Selo, Drenovcima, Gunji, Račinovcima, Soljanima, Vrbanji, Đurićima, Strošincima, Štitaru, Babinoj  Gredi, Cerni, Gradištu, Šiškovcima, Privlaki, Otoku.

U Klubu - Aktivni u trećoj životnoj dobi sudjelovalo je 57 korisnika. Omogućena je i bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici te povećani kapaciteti stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Konferencija je medijski popraćena u prisustvu Vinkovačke televizije i Hrvatskog radija Županja.

Projektom „Zajedno sretni u starosti” se utjecalo na rješavanje nedostatka adekvatnih specijaliziranih usluga za starije osobe i članove njihovih obitelji. Radi izostanka prilagođenog javnog prijevoza starijim osobama su često nedostupne i postojeće usluge, a nedostupnost medicinskih pomagala dodatno otežava starije dane.

Nakon završetka projekta institucionalna održivost osigurat će se kroz nastavak suradnje projektnih partnera na provedbi socijalnih programa.


Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.