EU - Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji

  Europska Unija                                                                                  Europski socijalni fond

 

 

Naziv projekta: "Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji"

Partneri na projektu:
            1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
            2. Centar za socijalnu skrb Županja
            3. Općina Gradište
            4. Općina Gunja
            5. Općina Cerna

 

Kratki opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati projekta

"Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji" usmjeren je na 49 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja iz Cerne, Gradišta i Gunje, s ciljem osnaživanja i unaprjeđenja njihovog radnog potencijala, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 196 krajnjih korisnika. Projekt će trajati 30 mjeseci, tijekom čega će žene biti zaposlene na 24 mjeseca, a omogućit će im se obrazovanje za zanimanje njegovatelja starih i nemoćnih osoba, te sva potrebna oprema i materijal za rad.

Održivost rezultata projekta ogledat se prvenstveno u povećanju zapošljivosti žena pripadnica ciljnih skupina, što će biti direktan rezultat njihova osnaživanja i povećanja radnog potencijala. Jedna od projektnih aktivnosti je obrazovanje i osposobljavanje žena za zanimanje njegovatelja starih i nemoćnih osoba, čime će steći javnu ispravu o obrazovanju. To će uvelike utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta, a i sama činjenica da će po završetku projekta imati 24 mjeseca radnog iskustva povećat će njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Kupljeni bicikli za rad zaposlenica s krajnjim korisnicima koristi će se i po završetku provedbe projekta u drugim programima zapošljavanja žena i pomoći u kući u Gradskom društvu Crvenog križa Županja i partnerskim općinama.
 

Ukupan iznos projekta iznosi 6.634.955,52 kune koji u stopostotnom (100%) iznosu financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

Kontakt osobe za više informacija:

1. Marija Dugalić, ravnateljica GDCK Županja
2. Darija Pušeljić, voditeljica projekta
3. Mirna Kopić, računovodstveni referent
4. tel: 032/ 831- 607,  fax: 032/830-398
5. gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr
6. darija.puseljic@gmail.com