Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa

Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa u 2015. godini

1. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca - 8. svibnja
2. Tjedan Crvenog križa od 8. do 15. svibnja
3. 19. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
- školska /općinska/gradska natjecanja (14.3.), međužupanijska natjecanja (18.4.) i državno natjecanje (9.5.)
4. Svjetski dan prve pomoći - 12. rujna (druga subota u rujnu)
5. Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna
6. 9. Nacionalno natjecanje Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa - rujan
7. 43. sabirna akcija “Solidarnost na djelu” – 15. listopada
8. Dan dobrovoljnih davatelja krvi - 25. listopada
9. Tjedan solidarnosti od 8. do 15. prosinca
10. Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama od 15. studenog do 15. prosinca
11. Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim
zadaćama Hrvatskog Crvenog križa: (Međunarodni dan civilne zaštite i dan civilne zaštite RH - 1.
ožujka, Svjetski dan zdravlja - 7. travnja, Dan planeta Zemlje - 22. travnja, Svjetski dan darivatelja
krvi - 14. lipnja, Svjetski dan izbjeglica - 20. lipnja, Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga –
26. lipnja, Međunarodni dan mladih - 12. kolovoza, Svjetski dan humanosti - 19. kolovoza,
Međunarodni dan nestalih osoba - 30. kolovoza, Međunarodni dan starijih osoba - 1. listopada,
Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa - 13. listopada, Europski dan suzbijanja trgovanja
ljudima - 18. listopada, Dan borbe protiv AIDS-a - 1. prosinca, Međunarodni dan volontera - 5.
prosinca i dr.).
12. Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.
Godine 2015. obilježava se 50 godina od usvajanja sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Temeljna načela, koja su na snazi i danas i na kojima se zasniva djelovanje Pokreta, unesena su u Statut Međunarodnog pokreta na XX. Međunarodnoj konferenciji Crvenog križa održanoj u Beču 1965. godine.