1. listopada Međunarodni dan starijih osoba

01. listopad- Međunarodni dan starijih osoba

Svake godine 01. listopada obilježava se Međunarodni dan starijih osoba.

Obilježavanjem ovoga dana naglašava se potreba da se starijim osobama umanji osjećaj marginaliziranosti, izoliranosti i usamljenosti te da se potakne donošenje mjera protiv njihova zapostavljanja, siromaštva i zanemarivanja.