Pomoć u prehrani

POMOĆ U PREHRANI

U okviru usluge pomoći u kući Gradsko društvo Crvenog križa Županja pruža uslugu pomoći u prehrani koja uključuje dostavu obroka u kuću korisnika.Pomoć u prehrani pruža se korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u prehrani utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb, Odlukom Grada Županja temeljem Odluke o provedbi socijalnog programa Grada Županja te građanima koji uslugu plaćaju sami temeljem ugovora koji sklapaju s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, a pripadaju u kategoriju starijih, nemoćnih ili invalidnih osoba koje nisu u mogućnosti samostalno si pripremiti obrok.
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN157/2013), centar za socijalnu skrb pomoć u prehrani može odobriti osobi kojoj je taj oblik pomoći potreban, a obuhvaća organiziranje prehrane s dostavom obroka.
Građani koji pravo na pomoć u prehrani ne mogu ostvariti na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mogu s Crvenim križem Županja sklopiti ugovor o pružanju usluga prehrane s dostavom obroka u kuću. Ugovorom se utvrđuje broj obroka, cijena i način plaćanja.
Cijena ručka iznosi 15,00 kuna.