Tablica akcija DDK

Adresa
Darivanje krvi u Gunji, 06.06.2019. od 18-20 sati u školi
Gunja - Škola Gunja
06/06/2019 - 18:00
DDK Županja 20.04.2018. u Gradskom društvu Crvenog križa od 9 - 12 sati
DDK Županja
Franje Račkog 28
Županja
Akcija darivanja krvi u Županji u Gradskom društvu Crvenog križa 20.04.2018. od 9.00 - 12.00 sati 04/20/2018 - 09:00
DDK Soljani - Strošinci 30.03.2018. od 17 - 20 sati
DDK Soljani-Strošinci Soljani
Akcija darivanja krvi u Soljanima i Strošincima 30.03.2018. od 17.00 - 20.00 sati 03/30/2018 - 17:00
DDK Vrbanja 30.03.2018. od 14 - 16 sati
DDK Vrbanja Vrbanja
Akcija darivanja krvi u Vrbanji 30.03.2018. od 14.00 - 16.00 sati 04/30/2018 - 14:00
DDK Županja GDCK 16.03.2018. od 11 - 14 sati
DDK Županja
Franje Račkog 30 C
Županja
Akcija darivanja krvi u Županji u Gradskom Društvu Crvenog križa 16.03.2018. od 11.00 - 14.00 sati 03/16/2018 - 11:00
DDK Cerna 20.02.2018. od 15.30 - 18.30 sati
DDK Cerna Cerna
Akcija darivanja krvi u Cerni 20.02.2018. od 15.30 - 18.30 sati 02/20/2018 - 15:30
DDK Posavski Podgajci-Rajevo Selo 20.02.2018. od 12 - 14 sati
DDK Posavski Podgajci-Rajevo Selo Posavski Podgajci
Akcija darivanja krvi za Posavske Podgajce i Rajevo Selo 20.02.2018. od 12.00 - 14.00 sati 02/20/2018 - 12:00
DDK Gunja 13.02.2018. od 17 - 19.30 sati
DDK Gunja Gunja
Akcija darivanja krvi u Gunji 13.02.2018. od 17.00 - 19.30 sati 02/13/2018 - 17:00
DDK Drenovci/Račinovci 13.02.2018. od 14 - 16 sati
Drenovci/Račinovci Drenovci
Akcija darivanja krvi Drenovci/Račinovci 13.02.2018. od 14.00 - 16.00 sati 02/13/2018 - 14:00
DDK u Županji u srednjoj školi 13.02.2018. od 10 -12 sati
Srednja škola u Županji Županja
Akcija darivanja krvi u Srednjoj školi u Županji 13.02.2018. od 10.00 - 12.00 sati 02/13/2018 - 10:00
DDK Bošnjaci 25.01.2018. od 15.00 - 19.00 sati
DDK Bošnjaci Bošnjaci

Akcija darivanja krvi 25.01.2018. od 15.00 - 19.00 sati

01/25/2018 - 15:00
DDK Babina Greda 16.01.2018. od 16.00 - 19.00 sati
DDK Babina Greda Babina Greda
Akcija darivanja krvi u Babinoj Gredi 16.01.2018. od 16.00 - 19.00 sati 01/16/2018 - 16:00
DDK Županja u Gradskom društvu Crvenog križa 16.01.2018. od 11.00-14.00h
GDCK Županja
Franje Račkog
Županja

Akcija darivanja krvi u Županji 16.01.2018. u GDCK od 11.00 do 14.00 sati

01/16/2018 - 11:00