Izjava o pristupačnosti

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja nastoji svoju internetsku stranicu crvenikrizzupanja.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu crvenikrizzupanja.hr 

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica je potpuno u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 23.09.2020. i pripremljena je metodom samoprocjene koju je proveo Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja. Izjava je zadnji put preispitana 23.09.2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Mehanizam za davanje povratnih informacija koji će se upotrebljavati za obavješćivanje Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Županja o svim neusklađenostima te za traženje informacija i sadržaja isključenih iz područja primjene Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.) je Službenik za informiranje u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Županja koji je ujedno i odgovoran za pristupačnost i obradu zahtjeva poslanih putem mehanizama za povratne informacije i to:

Ivana Kosić
Adresa: Dr. Franje Račkog 30 b, 32270 Županja
Tel.: 032/831-607
E-mail: info@crvenikrizzupanja.hr; gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr
Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 7.00 do 15.00 sati

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor na provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na gore navedeni nadzor odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Postupak praćenja provedbe propisa koji se upotrebljava u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev poslan u skladu s čl. 7. stavkom 1. točkom (b) Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.) obavlja relevantno tijelo za praćenje provedbe propisa i to Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske kojeg možete kontaktirati na jedan od sljedećih načina:

Povjerenik za informiranje:
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel.: 01/4609-041
Fax: 01/4609-096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

 

Pomoć za pristupačnost
Savjete o podacima koji se trebaju nalaziti u Vašoj poruci pronaći ćete u dokumentu “Kako prijaviti problem u pristupu mrežnim stranicama” (Contacting Organisations about Inaccessible Websites)“.