Završena aktivnost razmjene mladih projekta "Be great - create"

Gradsko društvo Crvenog križa Županja od 01. lipnja do 30. studenog 2022. godine provodi projekt „Be great - create“ financiranog od strane Europske komisije unutar programa Erasmus+. Gradskom društvu Crvenog križa Županja je ovo osma po redu razmjena mladih.

„Be great - create“ projekt je razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, a koji je namijenjen mladima s manje mogućnosti u dobi od 18 do 29 godina. U projektu sudjeluju sudionici iz Gradskog društva Crvenog križa Županja, sudionici iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom ''Vuk Karadžić'' Sombor te sudionici iz Crvenog krsta/križa Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Projektne aktivnosti razmjene mladih provodile su se u Odmaralištu GDCK-a u Rogoznici u razdoblju od 28. kolovoza do 06. rujna 2022. godine. U projekt je uključeno 48 sudionika, po 16 iz svake zemlje, od čega se u svakoj grupi nalazi po 2 voditelja, 2 osobe u pratnji i 12 mladih sudionika. Također na razini cijele grupe djelovao je i facilitator.

Glavni cilj projekta "Be great - Create" je povećanje socijalne uključenosti mladih s manje mogućnosti, kroz veće sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima. U svakodnevnim radionicama tijekom provedbe aktivnosti razmjene mladih, govorilo se i učilo o umjetnosti, kulturi, kulturnoj i prirodnoj baštini, tradiciji, kreativnosti, glazbi, kazalištu, kvalitetno provedenom slobodnom vremenu, Europskoj uniji. Također, mladi su upoznavali kulturu i kulturnu baštinu Rogoznice te su napravljene reportaže o Rogoznici.

  

Mladi su, sudjelujući u projektu "Be great - create", unaprijedili svoje socijalne i kreativne vještine i znanja, što može rezultirati njihovom boljom integracijom u društvo, većom zapošljivosti i smanjenim rizikom od socijalne isključenosti. Sudjelujući u aktivnostima projekta, mladi su stekli ili dodatno ojačali mnoge vještine. Aktivnim sudjelovanjem u različitim radionicama, mladi su razvijali znanja i vještina iz kulturnih i umjetničkih područja, te su potaknuti na primjenu istih, razvijanje socijalnih kompetencija i kreativnog mišljenja, izobrazba za promišljanje i razumijevanje umjetničkog stvaralaštva i pozitivnog utjecaja umjetnosti na društvene procese. Nakon sudjelovanja u ovom projektu, sudionici su poboljšali svoje komunikacijske vještine, posebice kroz komunikaciju sa mladima iz različitih kulturalnih sredina. Nadalje, u svojim stavovima su otvoreniji prema drugim kulturama i bolje ih prihvaćaju šireći svoju socijalnu mrežu i na druge zemlje. Kod mladih je potaknuto samozastupanje, stvaranje i iznošenje vlastitih stavova i asertivno zauzimanje za svoja prava. Potaknut je i razvoj interesa kod mladih s manje mogućnosti, kako bi utjecali na njihove životne navike i potaknuli ih na korištenje resursa u svojoj zajednici, sudjelovanje u društvenim aktivnostima njihove zajednice i smanjili vrijeme koje provode pred TV-om ili računalom. Sudjelujući u projektu, mladi su predstavljali svoju kulturu, a upoznavali su i tuđu, razvijali su vlastitu kreativnost i učili su iskustvom, stekli su nova poznanstva i prijateljstva i na taj su način proširili svoju socijalnu mrežu i poboljšali svoje samopouzdanje.

Ovaj projekt razmjene mladih sukladan je ciljevima i prioritetima Erasmus+ programa jer ima za cilj promicanje jednakosti i inkluzije tako što će omogućiti pristup sudionicima s manje mogućnosti i potaknuti njihovu socijalnu uključenost. Projekt se temelji na vrijednostima EU, odnosno poštivanju ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava mladih s invaliditetom. Ekološka kultura postaje dio naše svakodnevnice te se postepeno nameće kao odgojno-obrazovna orijentacija i kao takva neophodna je kako za formalno tako i neformalno obrazovanje mladih. Vjerujemo kako će ovim projektom upravo važnost razvijanja različitih životnih vještina doći do široke mase mladih ljudi te zauzeti svoje zasluženo mjesto u svim vrstama obrazovanja.

Sve provedene aktivnosti se mogu pogledati na službenoj Facebook stranici projekta na linku https://www.facebook.com/begreatcreaterazmjenamladih.