"10 nijansi zelene" - projekt razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama

U Gradskom društvu Crvenog križa Županja započeo je 1. svibnja 2019. godine s provedbom projekt ''10 nijansi zelene'' financiran od strane Europske komisije unutra programa Erasmus+. Projekt ''10 nijansi zelene'' projekt je razmjene mladih sa susjednim partnerskim zemljama Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, a koji je namjenjen za mlade s manje mogućnosti u dobi od 18 do 29 godina. U projektu sudjeluju sudionici iz Gradskog društva Crvenog križa Županja, sudionici iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom ''Vuk Karadžić'' Sombor te sudionici iz Udruge osoba s posebnim potrebama ''Put u život'' Orašje. Projekt završava 31. listopada 2019. godine, a projektne aktivnosti provodit će se u Odmaralištu GDCK-a u Rogoznici u trajanju od 30. kolovoza do 08. rujna 2019. godine. U projekt je uključeno 48 sudionika, po 16 iz svake zemlje, od čega se u svakoj grupi nalazi po 2 voditelja, 2 osobe u pratnji i 12 mladih sudionika. Također će na razini cijele grupe djelovati i zdravstveni voditelj s obzirom na zdravstvene poteškoće sudionika koji su u većem broju osobe s invaliditetom. Većina sudionika u projektu su članovi prijaviteljske ili partnerskih organizacija, odnosno korisnici izvaninstitucionalnih usluga koje te udruge pružaju u zajednici. 

Provedbom ovog projekta želimo potaknuti svakog sudionika da postane svjestan vlastite moći i ekološke odgovornosti da utječe na pozitivne promjene u svojoj okolini. Tako bi pojedinci promišljali, odlučivali i djelovali orjentirani na budućnost, prihvaćali bi zdrave stilove života, što bi doprinjelo razvoju ekološke svijesti te povezivanju mladih s invaliditetom kao i organizacija u sadašnjim i budućim aktivnostim odnosno novim projektima za mlade s invaliditetom. Aktivnim sudjelovanjem u eko radionicama, mladi će razvijati znanja i vještine iz šireg područja ekologije te će stjecati osnovna znanja o pojmovima vezanim uz prirodu i zaštitu prirode; ekološka svijest, reciklaža, bioraznolikost, hranidbeni lanac, važnost vode i zraka, tlo, utjecaj čovjeka na prirodu. Na taj način, mlade će se potaknuti na primjenu stečenih znanja u svojoj životnoj sredini, razvijanju socijalnih kompetencija i pozitivnog utjecaja na očuvanje prirode. Glavni cilj ovog projekta je prevencija onečišćenja okoliša putem edukacije o odgovornom odnosu prema priordi. Na ovaj način će se putem neformalne edukacije razviti kompetencije za odgovorno ponašanje prema prirodi te razviti pozitivne navike očuvanja okoliša, posebno pitke vode te navike postupanja s otpadom (izbjegavanje, smanjivanje, odvojeno sakupljanje otpada i sl.). Glavni cilj projekta ostvarit će se pomoću specifičnih ciljeva, a to su: upoznavanje mladih s invaliditetom s recikliranjem, povećati znanje o ekologiji, razviti pozitivne navike očuvanja okoliša, zajedničko kreiranje edukativne eko bojanke u lako razumljivom formatu prilagođene mladima invaliditetom. Ovo je odličan primjer za ostale mlade da doista mogu stvarati promjene u svojim lokalnim zajednicama. 

Mladi će kroz ovaj projekt učiti iskustvom, upoznavati tuđu kulturu, steći nova prijateljstva i na taj način proširiti svoju socijalnu mrežu, ali i poboljšati svoje samopouzdanje. Sudjelovanjem u projektu, sve tri organizacije će imati priliku zauzeti se za prava i mogućnosti svojih članova, a povećat će se i vidljivost i prepoznatljivost njihova rada u lokalnoj zajednici. Ovaj projekt razmjene mladih sukladan je ciljevima i prioritetima Erasmus+ programa jer ima za cilj promicanje jednakosti i inkluzije tako što će omogućiti pristup sudionicima s manje mogućnosti i potaknuti njihovu socijalnu uključenost. Projekt se temelji na vrijednostima EU, odnosno poštivanju ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava mladih s invaliditetom. Ekološka kultura postaje dio naše svakodnevnice te se postepeno nameće kao odgojno-obrazovna orijentacija i kao takva neopohodna je kako za formalno tako i neformalno obrazovanje mladih. Vjerujemo kako će ovim projektom upravo važnost brige za okoliš i obnovljive izvore energije doći do široke mase mladih ljudi te zauzeti svoje zasluženo mjesto u svim vrstama obrazovanja.


Projekt "10 nijansi zelene" financiran je od strane Europske komisije unutra programa Erasmus+.