Započela provedba projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“

Započela provedba projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“

 

02. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.

 

Nakon uspješno provedenog projekta FEAD 2016/2017 pod nazivom „Humanitarni paket za Slavoniju 2“, Gradsko društvo Crvenog križa Županja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), sklopili su dana 02. srpnja 2018. godine Ugovor za projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“( u daljnjem tekstu: Ugovor), u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.- 2020., a koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

 

Ukupna vrijednost projekta “ iznosi 5.079.765,72 kn, a razdoblje provedbe projekta je godina dana od dana sklapanja Ugovora.

 

Projekt će se provoditi na području tri (3) županije i to: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, iz kojih dolazi devet (9) partnerskih organizacija: Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci, Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Gradsko društvo Crvenog križa Ilok, Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod, Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa Dvor, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Gradsko društvo Crvenog križa Novska i Hrvatski Crveni križ.

 

Aktivnosti na projektu započele su 09. srpnja 2018. godine, potpisivanjem Ugovora o radu sa djelatnicima na projektu i slanjem obavijesti partnerskim organizacijama o sklapanju Ugovora sa Ministarstvom.

 

Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Provedbom projekta, ostvaruju se slijedeći specifični ciljevi: ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, te se unaprjeđuje sustav prikupljanja donacija hrane. Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.

 

Ciljane skupine projekta su: 1) samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb; 2) osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo; 3) samohrani roditelji  ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (3.276,00 kn); 4) obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.025,00 kn, 5) iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te obitelji koje zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Broj korisnika paketa pomoći u hrani procijenjen je na 13. 636 osoba, dok je broj korisnika paketa osnovne materijalne pomoći procijenjen na 13. 787 osoba.

Distribucija paketa hrane vršit će se putem vlastitih distribucijskih kanala partnera – u prostorijama partnera za ograničeni broj korisnika koji žive u tim naseljima i mogu osobno doći po njih, a za veći broj korisnika do njihovih domova, budući da je riječ o području koje obuhvaća veliki dio ruralnih krajeva gdje su cijene putnih karata visoke i broj sredstava javnog prijevoza ograničen.

 

Jedna od popratnih mjera projekta bit će izrada, dizajn i tisak priručnika „Od polja do stola“, koji će sadržavati upute za proizvodnj najmanje 10 različitih povrtlarskih kultura, koje korisnici mogu sami proizvesti u svojem vrtu i/ili balkonu, trošak proizvodnje istih, najmanje po dva recepta za preradu svake proizvedene povrtlarske kulture i pripremu zimnice, te prikaz financijske uštede samostalne pripreme u odnosu na prosječne tržišne cijene istih.  

Druga popratna mjera je savjetovanje krajnjih korisnika za samostalnu proizvodnju povrtnih kultura i pripremu zimnice kroz 3 radionice u profesionalnoj kuhinji, te savjetovanje korisnika o proizvodnji povrća. Usluge savjetovanja i direktne potpore izvršit će vanjski stručnjak.

Kroz treću popratnu mjeru provest će se savjetovanje i direktna potpora krajnjim korisnicima, osobito pomoć u pristupu socijalnim pravima i servisima.

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organiziralo je 24. srpnja 2018. godine, u Zagrebu, provedbenu radionicu u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II” iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), na kojoj su sudjelovali djelatnici GDCK Županja, direktno zaduženi za provedbu projekta. U sklopu radionice dane su detaljne smjernice i upute za uspješnu, kvalitetnu i pravovremenu provedbu projektnih aktivnosti.